CAST | CAT
MRA Safety Prevention és empresa col · laboradora de NUTRICIÓ SENSE fornteras perquè comparteix totalment la seva missió i visió a favor de cobrir una de les necessitats bàsiques de supervivència: "el dret a l'alimentació" .

La missió de l'ONG de Nutrició Sense fornteras és combatre la disminució de les desigualtats en matèria nutricional en el món, des de la perspectiva de la cooperació, formació i capacitació promovent l'ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles.

La Visió de Nutrició Sense Fronteres és arribar a ser una organització de referència, en la introducció de noves tecnologies i aplicacions adaptades a les necessitats de les poblacions més desfavorides. Ajudant a aconseguir un satisfactori estat nutricional mitjançant una correcta alimentació, adaptada a cada cultura. Perquè creiem fermament que "l'alimentació és un dret universal".
AJSE (ASSOCIACIÓ DE CAPS DE SEGURETAT D'ESPANYA)

Acord de col · laboració des del dia 8 de Setembre del 2009. AJSE és una entitat de caràcter nacional, amb presència en gairebé totes les regions del país. Com a tal, pretén aconseguir un reconeixement professional, i fomentar l'intercanvi d'experiències i coneixements amb altres associacions del sector o fora d'aquest, així com amb les Forces del Sector de la Seguretat Publica Nacionals i Autonòmiques d'Espanya.
GALERIA MULTIMÈDIA
Comunicat a les empreses que realitzen l'assessoria en matèria de prevenció de riscos labo ... (+)
Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'or ... (+)
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 ... (+)
NEWSLETTER

info@mrafj.com
ZONA CORPORATIVA LEGISLACIÓ BÀSICA PUBLICACIONS COL·LABORACIONS SOL·LICITUD PRESSUPOST CONTACTE